Få en forsmag på bogen
Læs et uddrag af 5 af de 19 kapitler og få inspiration til at læse hele bogen.
e-bog Bog af Lisbeth Jarlov
Uddrag af bogen
Kvinde Elev Mor Sundhedsapostel Lønmodtager

KAPITEL 5: LØNMODTAGER

IT og ændrede arbejdsdelinger
I Danmarks Lærerforening fik jeg i 1985 min første PC. Det var starten på et totalt skift i min måde at arbejde på og i arbejdsdelingen mellem mig og sekretærerne. Gennem min uddannelse og de første år på arbejdsmarkedet havde jeg måttet klare mig med skrivemaskine, regnemaskine, breve og biblioteker. Informationssøgning var meget besværlig uden internet. Alt måtte opsøges via bibliotek, journal eller arkiv, og der var ventetid på at få tingene hjem. Kommunikationen med borgere og andre myndigheder var langsom, og der var ventetid på at modtage brevene fra journalen, få svarene renskrevet og afsendt, vente på svar igen og så videre… I dag fatter man ikke, hvordan vi og de berørte borgere/ medlemmer havde tålmodighed til de processer, men der var ikke noget alternativ.

På arbejdet havde jeg indtil nu haft en sekretær til at renskrive mine manuskripter og beregninger. I starten brugte jeg mest regneark på min PC, og jeg begyndte så småt at skrive mine dokumenter i et tekstbehandlingssystem. PCén var dog stadig blot en avanceret skrive-  og regnemaskine. Hvad IT virkelig kunne, oplevede jeg først mange år senere.

Til skrivearbejdet var der skrivestue i foreningen bemandet med to sekretærer og en leder til de to, sikke et ressourcespild! Gradvist begyndte jeg og de andre ansatte at bruge skrivefunktionen på PCén. Det var ikke så ligetil, og alle var på kursus i indtil flere omgange for at blive fortrolige med skriveprogrammet. Det havde en ustyrligt masse funktioner, som man ikke anede, hvad skulle bruges til.

Først i sidste halvdel af 1990érne, da jeg var ansat i Dansk Magisterforening, begyndte jeg at anvende de mere avancerede IT-systemer som journalsystem og tidsregistreringssystem. Her fik jeg også adgang til internet og e-mail.

IT har revolutioneret arbejdsgange og arbejdsdelinger i den offentlige administration, men udviklingen kom gradvist. Langsomt begyndte vi at vænne os til at arbejde på nye måder. Det kunne være svært for os, der var vant til at arbejde traditionelt. IT kom til at betyde helt nye snitflader mellem kontorfunktionær-arbejde og akademisk arbejde. Skrivestuerne i både statsadministrationen og organisationerne blev afskaffet, og de sekretærer, som ikke ville eller kunne levere andet end rutinearbejde, blev overflødige. Noget af arbejdet blev senere, lidt paradoksalt måske, overtaget af studentermedhjælpere, altså universitetsstuderende. De var ikke så modvillige til at påtage sig rutinearbejde, som de kontoruddannede efterhånden blev.

Vi konsulenter måtte vænne os til ikke at blive serviceret af en sekretær, men selv udføre rettelser, kopiering, og en række andre funktioner. Det var uafvendeligt, og brok over det gav bare en dårlig stemning. Den nye arbejdsdeling passede i grunden mit utålmodige temperament meget godt. Nu behøvede jeg ikke vente på, at en sekretær fik tid til at rette i mit notat eller poste mine breve. I virkeligheden havde jeg i stor udstrækning gjort disse ting i forvejen, netop fordi jeg ikke havde tålmodighed til at skulle bede andre om det. Efterhånden som også journalen blev elektronisk, blev konsulentarbejdet en hel proces.
MIG
Kontakt Forfatteren
Lisbeth Jarlov
Telefon +45 51 20 14 37
E-mail: LJ@LisbethJarlov.dk
Lene Karup Design


Facebook
Lisbeth Jarlov Omtale